Ikon för Rikstermbanken

avräkning

svensk term: avräkning
användningsområde: gasmarknad
definition:

beräkning av en aktörs åtaganden såsom volymer och kostnader baserade på ett på förhand avtalat avräkningspris

anmärkning:

I avräkningen ingår kvalitetssäkring av volymer och framtagande av faktureringsunderlag. Balansavräkning ingår som en del av den avräkning som bedrivs inom naturgassystemet.

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82