Ikon för Rikstermbanken

avbrytbar leverans

svensk term: avbrytbar leverans
definition:

leverans till slutkund

anmärkning:

Avbrytbar leverans omfattar överenskommelse om att nätägaren har rätt att avbryta eller begränsa leveransen, antingen själv eller på uppdrag av gasleverantören.

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82