Ikon för Rikstermbanken

anslutningspunkt

svensk term: anslutningspunkt
definition:

den punkt där nätägares gasledningar ansluts till varandra eller gasanvändarens gasanläggning ansluts till nätägarens gasledning och till vilken överföring av gas sker

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82