Ikon för Rikstermbanken

anslutningsavgift

svensk term: anslutningsavgift
definition:

den avgift en nätägare debiterar för att antingen ansluta/återansluta en nätkund till sitt nät eller för att administrera ändring av avtalad kapacitet eller avtalstid

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82