Ikon för Rikstermbanken

aktör

svensk term: aktör
definition:

part på gasmarknaden som agerar under affärsmässiga former

anmärkning:

Gasmarknadens aktörer kan delas upp i: gasanvändare (inbegripet gaskunder och nätkunder), gashandelsföretag, lagerägare, gasproducenter, nätägare (liksom ledningsinnehavare) och systembalansansvariga.

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82