Ikon för Rikstermbanken

LNG-anläggning

svensk term: LNG-anläggning
definition:

anläggning för kondenserad naturgas

anmärkning:

LNG = Liquified Natural Gas.

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82