Ikon för Rikstermbanken

nätnytta

svensk term: nätnytta
förklaring:

Gäller minskade kostnader för överföring av energi och effekt från överliggande nät (transmissionsnätet)

 
källa: Energigas Sverige, Johan Benjaminsson, Ronny Nilsson: Distributionsformer för biogas och naturgas i Sverige | 2009, Definitioner och förkortningar, s. 8–10