Ikon för Rikstermbanken

fackling

svensk term: fackling
definition:

förbränning av producerad gas i öppen låga utan att den energi som frigörs vid förbränningen tas tillvara

 
källa: Energigas Sverige, Johan Benjaminsson, Ronny Nilsson: Distributionsformer för biogas och naturgas i Sverige | 2009, Definitioner och förkortningar, s. 8–10