Ikon för Rikstermbanken

Wobbeindex

svensk term: Wobbeindex
definition:

gasens värmevärde dividerat med roten ur gasens relativa densitet

anmärkning:

Wobbeindex mäts med en särskild mätutrustning, en så kallad Wobbemätare.

se även:
 
källa: Energigas Sverige, Johan Benjaminsson, Ronny Nilsson: Distributionsformer för biogas och naturgas i Sverige | 2009, Definitioner och förkortningar, s. 8–10