Ikon för Rikstermbanken

SNG

svensk term: SNG
definition:

gas som bildats genom metanisering av en syntesgas bestående av främst kolmonoxid och vätgas

anmärkning:

Om råvaran är förnybar, exempelvis flis, är en vanlig benämning Bio-SNG.

engelska termer: substitute natural gas
SNG
 
källa: Energigas Sverige, Johan Benjaminsson, Ronny Nilsson: Distributionsformer för biogas och naturgas i Sverige | 2009, Definitioner och förkortningar, s. 8–10