Ikon för Rikstermbanken

MR-station

svensk term: MR-station
definition:

mät- och reglerstation där gas trycksänks från trycket på transmissionsnivån i naturgasnätet (4–80 bare) ned till distributionsnätets tryck (< 4 bare).

 
källa: Energigas Sverige, Johan Benjaminsson, Ronny Nilsson: Distributionsformer för biogas och naturgas i Sverige | 2009, Definitioner och förkortningar, s. 8–10