Ikon för Rikstermbanken

LCNG

svensk term: LCNG
definition:

tankstation där LNG pumpas till en förångare och därmed övergår till CNG som därefter kan tankas av fordon

se även:

LNG, CNG

engelska termer: liquid to compressed natural gas
LCNG
 
källa: Energigas Sverige, Johan Benjaminsson, Ronny Nilsson: Distributionsformer för biogas och naturgas i Sverige | 2009, Definitioner och förkortningar, s. 8–10