Ikon för Rikstermbanken

övertryck

svensk term: övertryck
beteckning/formel: bar bare
definition:

tryck i förhållande till atmosfärstryck

 
källa: Energigas Sverige, Johan Benjaminsson, Ronny Nilsson: Distributionsformer för biogas och naturgas i Sverige | 2009, Definitioner och förkortningar, s. 8–10