Ikon för Rikstermbanken

tankfordon

svensk term: tankfordon
definition:

fordon för vägtransport av LNG

anmärkning:

Lastar vanligen ca 50–60 n³ LNG.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: LNG för fartygsdrift i Sverige, Definitioner och förkortningar, s. 5–8