Ikon för Rikstermbanken

tankfartyg

svensk term: tankfartyg
definition:

tankfartyg för småskalig LNG, vanligtvis med en kapacitet av ca 7 500–16 000 n³ LNG.

engelsk term: shuttle carrier
 
källa: Energigas Sverige, Sweco: LNG för fartygsdrift i Sverige, Definitioner och förkortningar, s. 5–8