Ikon för Rikstermbanken

passagerarfärjor

svensk term: passagerarfärjor
definition:

mindre passagerarfartyg som inte tar ombord större fordon

exempel:

Skärgårdstrafik.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: LNG för fartygsdrift i Sverige, Definitioner och förkortningar, s. 5–8