Ikon för Rikstermbanken

lokalt lager

svensk term: lokalt lager
definition:

lager för LNG, med cisternpark av fabrikstillverkade tryckbehållare, vanligen med en total volym av ca 500–3 500 m³, som vanligen försörjs antingen med tankfartyg eller tankfordon

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: LNG för fartygsdrift i Sverige, Definitioner och förkortningar, s. 5–8