Ikon för Rikstermbanken

landström

svensk term: landström
definition:

elektrisk anslutning av fartyg från land för att minska avgasemissioner och buller från fartyg vid kaj

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: LNG för fartygsdrift i Sverige, Definitioner och förkortningar, s. 5–8