Ikon för Rikstermbanken

järnvägscisternvagn

svensk term: järnvägscisternvagn
definition:

vagn för järnvägstransport av LNG

anmärkning:

Lastar vanligen ca 110–120 m³ LNG

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: LNG för fartygsdrift i Sverige, Definitioner och förkortningar, s. 5–8