Ikon för Rikstermbanken

RoRo-fartyg

svensk term: RoRo-fartyg
definition:

fartyg för rullande last, där dragbilar rullar in lasten och kör av och en annan dragbil lossar lasten vid slutdestinationen.

RoRo står för Roll On/Roll Off.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: LNG för fartygsdrift i Sverige, Definitioner och förkortningar, s. 5–8