Ikon för Rikstermbanken

RoPax-fartyg

svensk term: RoPax-fartyg
definition:

fartyg för rullande last i kombination med bilar och passagerare

anmärkning:

Passagerar- och lastkapacitet kan variera.

RoPax står för Roll On/Roll Off och Passagerare.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: LNG för fartygsdrift i Sverige, Definitioner och förkortningar, s. 5–8