Ikon för Rikstermbanken

MK3-diesel

svensk term: MK3-diesel
definition:

motorbränsle huvudsakligen avsett för fordonsdrift, svavelhalt max 0,035 %, densitet högst 845 kg/n³.

anmärkning:

MK står för miljöklass.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: LNG för fartygsdrift i Sverige, Definitioner och förkortningar, s. 5–8