Ikon för Rikstermbanken

MK1-diesel

svensk term: MK1-diesel
definition:

motorbränsle huvudsakligen avsett för fordonsdrift, med svavelhalt max 0,001 %, densitet högst 820 kg/m³

anmärkning:

MK står för miljöklass.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: LNG för fartygsdrift i Sverige, Definitioner och förkortningar, s. 5–8