Ikon för Rikstermbanken

utrötningsgrad

svensk term: utrötningsgrad
förklaring:

Beskriver hur stor andel av det organiska råmaterialet som omsatts till biogas under en bestämd tid. Utrötningsgrad används bland annat vid uppskattning av hur länge det är effektivt att röta ett visst material.

 
källa: Energigas Sverige (Biogasportalen): Ord & begrepp | 2010, Begrepp, s. 15