Ikon för Rikstermbanken

gasutbyte

svensk term: gasutbyte
förklaring:

Anger hur mycket biogas i normalkubikmeter som bildats per viktsenhet organiskt substrat som matats in i processen.

 
källa: Energigas Sverige (Biogasportalen): Ord & begrepp | 2010, Begrepp, s. 15