Ikon för Rikstermbanken

biogas

svensk term: biogas
definition:

vätskeformigt eller gasformigt bränsle som framställts av biomassa och vars energiinnehåll till övervägande del härrör från metan

 
källa: Energigas Sverige (Biogasportalen): Ord & begrepp | 2010, Begrepp, s. 15