Ikon för Rikstermbanken

biogödsel

svensk term: biogödsel
definition:

rötrest från biogasanläggningar som rötar relativt rena avfall såsom gödsel, källsorterat matavfall, avfall från livsmedelsindustrin, lantbruksgrödor med mera

 
källa: Energigas Sverige (Biogasportalen): Ord & begrepp | 2010, Begrepp, s. 15