Ikon för Rikstermbanken

VS-halt

svensk term: VS-halt
förklaring:

Glödförlust, anger halten organiskt material i exempelvis ett substrat.

 
källa: Energigas Sverige (Biogasportalen): Ord & begrepp | 2010, Begrepp, s. 15