Ikon för Rikstermbanken

uppgraderad biogas

svensk term: uppgraderad biogas
definition:

biogas som renats (uppgraderats) till fordonsbränslekvalitet, med en metanhalt på minst 95 procent

engelsk term: upgraded biogas
definition:

biogas that has been purified (upgraded) to vehicle fuel quality, with a methane content of at least 95 %

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter | 2008, Ordförklaringar, s. 24