Ikon för Rikstermbanken

samrötning

svensk term: samrötning
definition:

rötning av flera substrat samtidigt, som ofta ger ofta högre metanutbyte än om varje material rötas var för sig

engelsk term: co-digestion
definition:

simultaneous digestion of various substrates, which often produces more methane than if each substrate has been digested separately

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter | 2008, Ordförklaringar, s. 24