Ikon för Rikstermbanken

rötslam

svensk term: rötslam
definition:

rötrest som bildas efter rötning av avloppsslam från reningsverk

engelsk term: digestion sludge
definition:

residue obtained from digestion of sewage sludge

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter | 2008, Ordförklaringar, s. 24