Ikon för Rikstermbanken

rötrest

svensk term: rötrest
definition:

den fasta, flytande eller slamformiga produkt som bildas efter rötning och som innehåller vatten, icke nedbrutet material, näringsämnen och mikroorganismer (biomassa)

engelsk term: digestion residue
definition:

the solid, liquid or sludge-like product that is formed after digestion, which contains water, undecomposed organic material, nutrients and microbial biomass

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter | 2008, Ordförklaringar, s. 24