Ikon för Rikstermbanken

rötgas

svensk term: rötgas
definition:

biogas som bildas ur avloppsslam, gödsel, lantbruksgrödor med mera i en rötkammare

engelsk term: digestion gas
definition:

biogas that is produced from sewage sludge, manure, agricultural crops etc. in a digester

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter | 2008, Ordförklaringar, s. 24