Ikon för Rikstermbanken

deponigas

svensk term: deponigas
definition:

biogas med låg metanhalt som bildas från avfallsupplag och deponier

engelsk term: landfill gas
definition:

biogas with a low methane content that is produced from waste heaps and landfills

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter | 2008, Ordförklaringar, s. 24