Ikon för Rikstermbanken

biometan

svensk term: biometan
förklaring:

Gaser som huvudsakligen innehåller metan och som kan utvinnas ur biologiskt material, till exempel genom rötning eller genom termisk förgasning.

engelsk term: bio-methane
förklaring:

Gases in which methane is the main constituent, and which can be extracted from biological material, for example by anaerobic digestion or thermal combustion.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter | 2008, Ordförklaringar, s. 24