Ikon för Rikstermbanken

biogas

svensk term: biogas
definition:

gas, bestående av till största delen koldioxid och metan, som bildas när organiskt material bryts ner i syrefri miljö (anaerob rötning)

engelsk term: biogas
definition:

gas, which mostly comprises carbon dioxide and methane, which is produced when organic material is decomposed in an oxygen-free environment (anaerobic digestion)

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter | 2008, Ordförklaringar, s. 24