Ikon för Rikstermbanken

biogödsel

svensk term: biogödsel
definition:

rötrest från biogasanläggningar som rötar relativt rena avfall såsom gödsel, källsorterat matavfall, avfall från livsmedelsindustrin, lantbruksgrödor m.m.

engelsk term: bio-manure
definition:

digestion residue from biogas plants that digest relatively clean wastes such as manure, source-sorted food wastes, waste from the food industry, agricultural crops etc.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter | 2008, Ordförklaringar, s. 24