Ikon för Rikstermbanken

andra generationens drivmedel

svensk term: andra generationens drivmedel
definition:

biodrivmedel som utvinns med relativt högt nettoenergiutbyte ur cellulosarika material, till exempel skogsråvara.

engelsk term: second generation fuel
definition:

bio-fuels that are extracted with a relatively high net gain of energy from cellulose-rich materials (e.g. forest raw materials)

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter | 2008, Ordförklaringar, s. 24