Ikon för Rikstermbanken

transmissionssystem

svensk term: transmissionssystem
definition:

ledningssystem för energigaser vid ett tryck överstigande 4 bar övertryck

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: Gassäkerhetsanvisningar | 2007, Terminologi, s. 5