Ikon för Rikstermbanken

heta arbeten

svensk term: heta arbeten
definition:

arbeten där verktyg eller arbetsmetoder alstrar höga temperaturer eller gnistbildning

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: Gassäkerhetsanvisningar | 2007, Terminologi, s. 5