Ikon för Rikstermbanken

gasfri

svensk term: gasfri
definition:

om gasblandning med lägre energigasinblandning än 25 % av undre brännbarhetsgränsen

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: Gassäkerhetsanvisningar | 2007, Terminologi, s. 5