Ikon för Rikstermbanken

energigas

svensk term: energigas
definition:

brännbar gas

exempel:

Naturgas, gasol i gasfas, biogas och stadsgas.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: Gassäkerhetsanvisningar | 2007, Terminologi, s. 5