Ikon för Rikstermbanken

driftsättning

svensk term: driftsättning
definition:

fastlagd schemabunden första start av transmissions- eller distributionssystem

anmärkning:

Gäller även återstart efter avställning.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: Gassäkerhetsanvisningar | 2007, Terminologi, s. 5