Ikon för Rikstermbanken

driftbevis

svensk term: driftbevis
definition:

bevis att en anläggningsdel för utfärdarens del är klar för driftsättning, med de ändringar som beviset anger

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: Gassäkerhetsanvisningar | 2007, Terminologi, s. 5