Ikon för Rikstermbanken

vattenskrubber

svensk term: vattenskrubber
förklaring:

Uppgraderingsteknik som bygger på att koldioxid löser sig lättare i vatten än vad metan gör. Processen går ut på att trycksatt rå biogas leds in i botten på ett absorptionstorn samtidigt som vatten förs in via toppen av tornet. Koldioxiden övergår vid mötet till vattnet.

 
källa: Energigas Sverige, Energimyndigheten: Produktion och användning av biogas år 2008 | 2010, Ordlista, s. 24