Ikon för Rikstermbanken

samrötningsanläggning

svensk term: samrötningsanläggning
definition:

biogasproducerande anläggning som samrötar olika typer av insamlat material som t.ex. sorterat hushållsavfall, slakteriavfall och gödsel

 
källa: Energigas Sverige, Energimyndigheten: Produktion och användning av biogas år 2008 | 2010, Ordlista, s. 24