Ikon för Rikstermbanken

normalkubikmeter

svensk term: normalkubikmeter
beteckning/formel: Nm³
definition:

volymen av en gas vid atmosfärstryck och 0 °C

 
källa: Energigas Sverige, Energimyndigheten: Produktion och användning av biogas år 2008 | 2010, Ordlista, s. 24