Ikon för Rikstermbanken

gårdsanläggning

svensk term: gårdsanläggning
definition:

lantbruksbaserad biogasproducerande anläggning som till största del rötar gödsel och annat rötbart material från gården

 
källa: Energigas Sverige, Energimyndigheten: Produktion och användning av biogas år 2008 | 2010, Ordlista, s. 24