Ikon för Rikstermbanken

deponianläggning

svensk term: deponianläggning
förklaring:

I deponier pågår en naturlig och kontinuerlig rötningsprocess.

 
källa: Energigas Sverige, Energimyndigheten: Produktion och användning av biogas år 2008 | 2010, Ordlista, s. 24