Ikon för Rikstermbanken

avloppsreningsverksanläggning

svensk term: avloppsreningsverksanläggning
definition:

avloppsreningsverk med rening av avloppsvatten som primär funktion

anmärkning:

En avloppsreningsverksanläggning rötar avloppsslam vilket resulterar i decimerad slamvolym och biogasproduktion.

 
källa: Energigas Sverige, Energimyndigheten: Produktion och användning av biogas år 2008 | 2010, Ordlista, s. 24